Dodávky

Nabízíme zařízení a výrobky dosahující vysoké úrovně jak technologickým, tak dílenským zpracováním. Řešíme součinnost během výstavby, čisté zaměření prostor, konstrukci a výrobu, instalaci, revizi, uvedení do provozu, zaškolení personálu, následnou údržbu, záruční i pozáruční servis.

Výdej jídel

Odbytová část profesionálního gastronomického provozu je navrhována nejen s ohledem na kapacitu a funkčnost, ale také s důrazem na design a  efektivitu provozu tak, aby se minimalizoval vznik front a aby byl sklouben pohyb personálu s pokrmy, čistým nádobím nebo se špinavým nádobím bez omezování komfortu strávníků a se zachováním hygienických pravidel.

Vybavení výdeje jídel, doplňkového prodeje, vybavení baru, kantýny, nebo kavárny je přizpůsobeno poždavkům zákazníka, počtu strávníků, účelu (administrativní, obchodní centrum, restaurace, kavárna, apod.) a často je řešeno v součinnosti s architektem interiéru.

« z 2 »

Varna

Prostor varny včetně profesionální varné technologie je navržen s ohledem na  návaznost postupů a dodržování správné výrobní a hygienciké praxe.

Varná technologie je navržena s ohledem na kapacitu, funkčnost, spotřebu energií (elektrika, plyn), spotřebu vody, čas přípravy a jednoduchost obsluhy.  Dodávané profesionální zařízení a stroje jsou pečlivě nainstalovány techniky s odpovídajícími oprávněními, uvedeny do provozu, odzkoušeny a zkontrolovány autorizovanými revizními techniky.

« z 2 »

Zázemí a přípravny

Zázemí a přípravny jsou projektovány a realizovány podle hygienických požadavků tak, aby nedocházelo ke křížení čistých a nečistých cest a aby byly odděleny procesy, které by mohly negativně ovlivnit hygienický standard. Veškerý nábytek z CrNi nerezové oceli určené pro stravovací provozy je vyráběn na míru po čistém zaměření prostor, což usnadňuje úklid a sanitaci.

« z 2 »

Mycí centra

Mycí centra jsou navržena tak, aby umožnila příjem použitého a distribuci umytého nádobí v návaznosti na jídelní i výdejní část provozu. U profesionálních myček nádobí je zohledňována kapacita v závislosti na počtu strávníků a čase mytí, spotřeba energií, spotřeba vody, spotřeba mycí chemie a jednoduchost obsluhy.  Dodávané profesionální stroje jsou pečlivě nainstalovány techniky s odpovídajícími oprávněními, uvedeny do provozu, odzkoušeny a zkontrolovány autorizovanými revizními techniky.

« z 2 »