Projekty

Gastronomické provozy projektujeme již více než 20 let. Tyto zkušenosti s nejrůznějšími typy provozů (od malých výdejů až po velkokapacitní kuchyně) se stejně jako zkušenosti s nejrůznějšími provozovateli (od malých soukromníků až po nadnárodní cateringové firmy) odrážejí navržených a projektovaných profesionálních gastronomických provozech.

Studie

Na základě několika vstupních údajů (kapacita, účel, prostorové možnosti, apod.) navrhneme dispozici profesionálního gastronomického provozu. Samozřejmostí i v této fázi plánování je dodržení hygienických předpisů a norem, zohlednění logiky provozu, návaznosti jednotlivých provozních částí (sklady, pomocné provozy, varna, distribuce, mytí, atd.) a řešení účelnosti a kapacity navržených strojů.

Projekty

Další fází je samotný projekt gastro. Přesto že se jedná obvykle až o jednu z posledních částí projektové dokumentace, respektive poslední z provozních souborů, je vhodné řešit gastronomický provoz s odborníky hned od počátku. Nejen díky nárokům na hygienické normy a logickou návaznost provozních částí,  ale hlavně kvůli dopadu na ostatní profese (elektro, VZT, kanalizace, voda, plyn, atd.) Nabízíme zpracování projektů části gastro ve všech fázích projektování (pro územní rozhodnutí, pro povolení stavby, pro změnu stavby před dokončením, pro dokumentaci skutečného stavu…) včetně vypracování podkladů pro navazující profese.

Vizualizace

Nabízíme zpracování profesionálních vizualizací zejména (nikoli však výlučně) odbytových prostor projektovaných výdejních částí kaváren a restaurací.

« z 3 »