Zásady

Normy

Naší společností navržené provozy jsou v souladu s platnými s hygienickými a technickými normami, umožňující provozovateli dodržovat „zásady správné výrobní a hygienické praxe“.

Logistika

Zohledňujeme logickou návaznost jednotlivých procesů, oddělení čistých a nečistých cest, účelnost vybavení. Navrhujeme gastronomické provozy jako bychom tam měli pracovat sami.

Efektivita

Do profesionálních kuchyní navrhujeme technologie s důrazem na kapacitu, účelnost, efektivitu, spotřebu a čas v závislosti na požadavcích investora, prostorových možnostech objektu a účelnost vynaložených nákladů.

Detaily

Důraz klademe na detaily provedení nejen v odbytové části, kterou vidí strávník, ale i v zázemí gastronomického provozu, kde je cílem funkčnost a dodržování hygienického standardu.